उत्पादन

 • Enoxaparin Sodium Injection

  एनोक्सापेरिन सोडियम इंजेक्शन

  उत्पाद नाम: एनोक्सापेरिन सोडियम इंजेक्शन

  निर्दिष्टीकरण: १०००००IU / १.० मिलीलीटर

  STRENGTHS: ०.२ मिलीलीटर / सिरिंज, ०.ml मिलीलीटर / सिरिंज, ०.ml मिलीलीटर / सिरिंज, ०.ml मिलीलीटर / सिरिंज, १.० मिलि / सिरिंज

  प्याकेज: २ एकल डोज सिरिन्ज / बक्स

  फोर्मुलेसन: प्रत्येक पूर्व भरिएको सिरिन्जमा समावेश हुन्छ: ईन्कोसापेरिन सोडियम (युएसपी) पोर्सिन आंत्र म्यूकोसाबाट प्राप्त

  2000 Anti-Xa IU 20mg को बराबर

  4000 Anti-Xa IU 40mg को बराबर

  6000 Anti-Xa IU 60mg को बराबर

  8000 Anti-Xa IU 80mg को बराबर

  १००००० Anti-Xa IU १०mg को बराबर